Categories
dtfouten spatiegebruik typefout

Informatiebord.nl: diverse foutjes in korte tekst

Hieronder staat hoe informatiebord.nl met je bestelling omgaat. Drie taalfouten in één zin. Een spatiefout, een grammaticafout (d/t-fout) en een tikfout. Dat biedt weinig vertrouwen in het eindresultaat van je informatiebord:

informatiebord.nl: taalfouten